FOTOKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW
REGION KUJAWSKO-POMORSKI
Z SIEDZIBĄ W TORUNIU

           STRONA W PRZEBUDOWIE

Wspieramy działania WWF https://ratujtygrysy.wwf.pl/

Franciszek Kazimierski fotograf – Toruń

Pasjonatem fotografii jestem od wielu lat. Intensywność zainteresowań zależała od czasu jaki mogłem jej poświęcić. Pewien wpływ na moje poczynania miał również dostęp do sprzętu, którym mogłem robić zdjęcia.

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku zamieszkałem w Toruniu. Miasto z gotyckim rodowodem spowodowało początek moich zaiteresowań architekturą. Jednocześnie położenie miasta dało początek moich zaiteresowań krajobrazem. W roku 1989 uzyskałem dyplom mistrzowski w zawodzie fotograf. Moje umiejętności fotograficzne przydały się niejednokrotnie w czasie służby, w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Toruniu. Ostatnie dziesięć lat służby to praca w Laboratorium Kryminalistycznym. W tym okresie, od roku 1990 do chwili odejścia na emeryturę zajmowałem się fotografią kryminalistyczną w szerokim tego słowa znaczeniu.

Jednocześnie robiłem zdjęcia miasta w którym żyłem. Bliskość dużego kompleksu lasów, malowniczy bieg Drwęcy zachęcały do wędrówek i fotografowania w różnych porach roku. Toruń to również dziewiętnastowieczna twierdza fortowa. To też bardzo dobry temat fotograficzny. W trakcie służby w policji prowadziełem zajęcia z zakresu fotografii dla funkcjonariuszy oraz osób nie związanych z resortem spraw wewnętrznych. Prowadziłem też zajęcia z fotografii w jednej z prywatnych szkół w Toruniu. Jeśli chodzi o moje dokonania fotograficzne to wykonałem około 130 zdjęć do książki p.t. "Krótka broń palna. Zagadnienia wybrane", której jestem wpółautorem.

Mam w moim dorobku następujące dokonania:

- udział w konkursie fotograficznym "Budowle obronne", zorganizowanym przez Oddział Woj. PTTK przy Klubie Śląskiego Okregu Wojskowego, wyróżnienie za zdjęcie z zestawu p.t." Fort IV Stanisława Żółkiewskiego", październik 2004,

- udział w konkursie fotograficznym, w kategorii prac fotograficznych p.t." Kładki, mosty i

wiadukty" zorganizowanym przez O.W. PTTK przy Klubie S.O.W., wyróżnienie za zdjęcie p.t. "Most w Toruniu", październik 2005,

- wystawa fotograficzna p.t."Toruń w moim obiektywie" w galerii Domu Muz w Toruniu, maj 2006,

- udział w V Przeglądzie Fotografii Turystycznej I Krajoznawczej, zorganizowanym przez O.W.PTTK w Toruniu, wyróżnienie za zdjęcie " Zachód słońca nad Toruniem", październik 2007,

- udział w II Ogółnopolskich Plenerowych Spotkaniach Fotografików, Toruń 2008,

- udział w VIII Przeglądzie Fotografii Turystycznej i Krajoznawczej , zorganizowanym przez

O.W. PTTK w Toruniu, pierwsza nagroda za zestaw zdjęć p.t."Twierdza Kłodzko", pździernik 2009,

- udział w V Ogólnopolskich Plenerowych Spotkaniach Fotografików, Toruń 2011,

-wystawa fotograficzna p.t."Twierdza Toruń" w Domu Muz w Toruniu, listopad 2012; wystawa ta została pokazana w Wąmbrzeskim Domu Kultury we wrześniu 2013, w Centrum Kultury w Ciechocinku, luty 2016, w Muzeum Ziemi Chełmińskiej, lipiec 2016,

- wystawa fotograficzna p.t."Cmentarz Żydowski w Warszawie" w Domu Muz w Toruniu, listopad 2015.