FOTOKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW
REGION KUJAWSKO-POMORSKI
Z SIEDZIBĄ W TORUNIU

           STRONA W PRZEBUDOWIE

Wspieramy działania WWF https://ratujtygrysy.wwf.pl/

ZYGMUNT TRYLAŃSKI artysta fotografik - Szklarska Poręba

Zygmunt Trylański fotografuje od ponad pięćdziesięciu lat, biorąc w tym czasie udział w niezliczonej ilości wystaw. Uczestniczył w 120 międzynarodowych Salonach Fotografii pod patronatem FIAP (Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej), zdobywając liczne nagrody, wśród nich najważniejszą – Grand Prix „Wenus 77”. Od 1972 roku członek Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. W latach 1975 – 1980 działał w grupach twórczych „Sektor”, „A-74”, „Gama 74”. Obecnie jest, członkiem wielu twórczych organizacji i stowarzyszeń m.in. „Nowy Młyn”, „Jeleniogórska Strefa Fotografii”, „ Fotoklub RP” i „Związek Polskich Fotografów Przyrody”. W 2015 Zygmunt Trylański otrzymał „Nagrodę Ducha Gór” - prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez władze Szklarskiej Poręby osobom o szczególnych osiągnięciach oraz wnoszących istotny wkład w promocję Szklarskiej Poręby.