FOTOKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW
REGION KUJAWSKO-POMORSKI
Z SIEDZIBĄ W TORUNIU

           STRONA W PRZEBUDOWIE

Wspieramy działania WWF https://ratujtygrysy.wwf.pl/

STATUETKI FLISAKA, MEDALE I ODZNACZENA

Medale „ZASŁUŻONY DLA ROZWOJU FOTOGRAFII POLSKIEJ”
4 lutego 2010r. podczas otwarcia wystawy poplenerowej III Ogólnopolskich Plenerowych Spotkań Fotografików uhonorowano srebrnymi medalami „ZASŁUŻONY DLA ROZWOJU FOTOGRAFII POLSKIEJ” przyznanymi przez Kapitułę FOTOKLUBU R.P. dwie osoby.Sławomir Krankowski – prezes Pracowni Sztuk Plastycznych w Toruniu, wieloletni sponsora działań fotograficznych regionu kujawsko-pomorskiego Fotoklubu R.P., drukujący katalogi, zaproszenia i plakaty imprez oraz Tomasz Grzeszkowiak – dyrektora Miejskiej Instytucji Kultury „Dom Muz” w Toruniu, współorganizatora sześciu Ogólnopolskich Plenerowych Spotkań Fotografików i organizator wielu indywidualnych wystaw fotograficznych w galerii fotografii, placówki którą kieruje. Dekoracji medalami w imieniu Kapituły Fotoklubu R.P. dokonał Marek Grausz – prezes regionu kujawsko – pomorskiego Fotoklubu R.P.

Wyróżnieni Toruńskimi "Flisakami"
20 maja 2011r. w trakcie trwania V Ogólnopolskich Plenerowych Spotkań Fotografików – Toruń 2011, organizatorzy imprezy, Miejska Placówka Kultury „Dom Muz” oraz Region Kujawsko-Pomorski „Fotoklubu R.P.” uhonorowali kolegów Tadeusza Biłozora i Borysa Czonkowa statuetkami „FLISAKA”. Wyróżnienie to otrzymali za twórcze zaangażowanie w realizację wszystkich pięciu edycji OPSF. Wręczenia dokonali: dyr. Tomasz Grzeszkowiak –„Dom Muz” oraz Marek Grausz „Fotoklub R.P.”

Wyróżnieni Toruńskimi "Flisakami"
23 września 2011r. w trakcie otwarcia wystawy V OPSF – Toruń 2011, wręczono wyróżnienia w postaci statuetek „FLISAKA” kolejnym uczestnikom spotkań, którzy już piąty raz brali aktywny udział w toruńskich spotkaniach. Tym razem uhonorowani zostali: Dorota Grausz z Torunia oraz Tomasz Grabiec z Łubianki. Wręczenia statuetek dokonał Tomasz Grzeszkowiak dyrektor Miejskiej Instytucji Kultury „DOM MUZ” w Toruniu.

Wyróżnieni Toruńskimi "Flisakami"
W trakcie trwania VI OGÓLNOPOLSKICH PLENEROWYCH SPOTKAŃ FOTOGRAFIKÓW - TORUŃ 2012 DWIE KOLEJNE STATUETKI "Flisaka" otrzymali, kolega Wincenty Sułkiewicz z Olsztyna oraz Zbigniew Ptzybysz z Torunia.

Wyróżniony Toruńskim "Flisakiem"
Kolejna statuetka „Flisaka” trafiła tym razem do Zbigniewa Suligi ze Słupska, artysty fotografika i animatora kultury.Wręczenia w dniu 11.06.2013r. dokonał prezes Regionu Kujawsko-Pomorskiego „FOTOKLUBU” R.P. Marek Grausza, na otwarciu wystawy poplenerowej „Zapis przedsezonowy” w Ustce, której organizatorem był właśnie Zbigniew Suliga.

ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ
Właśnie to wyróżnienie nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego w 2010r. otrzymał artysta fotografiki Marek Grausz, a dekoracji dokonał prezes Zarządu Głównego „FOTOKLUBU” R.P. Mieczysław Cybulski. Dekoracja miała miejsce 11.06.2013r w Ustce.

SPONSOR NAGRODZONY
Dnia 6 września 2013 roku w trakcie otwarcia wystawy poplenerowej VII Ogólnopolskich Plenerowych Spotkań Fotografików – Ustka 2013nagrodę dla prezesa drukcyfrowy.pl Sławomira Krankowskiego, w imieniu władz centralnych Fotoklubu R.P. wręczył Marek Grausz Prezes Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Nagroda została przyznana w uznaniu zasług dla rozwoju twórczości fotograficznej.

MEDALE DLA CZŁONKÓW REGIONU

W trakcie otwarcia wystawy podsumowującej IX OGÓLNOPOLSKIE PLENEROWE SPOTKANIA FOTOGRAFIKÓW – TATRY 2015, dnia 11 września 2015r., Wiceprezes Zarządu Głównego FOTOKLUBU R.P. Wojciech Wesołowski afrp dokonał w imieniu Kapituły dekoracji medalami następujących członków naszego regionu: 
Zygmunta Beslera afrp - srebrnym medalem „ZA FOTOGRAFICZNĄ TWÓRCZOŚĆ” 
Tomasza Grabca afrp - srebrnym medalem „ZA FOTOGRAFICZNĄ TWÓRCZOŚĆ” 
Zbigniewa Przybysza afrp - srebrnym medalem „ZA FOTOGRAFICZNĄ TWÓRCZOŚĆ” 
Dorotę Grausz afrp - srebrnym medalem „ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU TWÓRCZOŚCI FOTOGRAFICZNEJ” 
Marka Grausza afrp - złotym medalem „ZASŁUŻONY DLA FOTOGRAFII POLSKIEJ”. 

W imieniu nieobecnych: Doroty Grausz i Zygmunta Beslera medale odebrał Prezes Regionu Kujawsko-Pomorskiego FOTOKLUBU R.P. Marek Grausz.

Na zdjęciu od lewej: Tomasz Grabiec afrp, Marek Grausz afrp, Wiceprezes Zarządu Głównego FOTOKLUBU R.P. Wojciech Wesołowski afrp oraz Zbigniew Przybysz afrp.
NA IMPREZIE W ZAKOPANEM W 2016r. NAGRODĘ REGIONU W POSTACI "TORUŃSKIEGO FLISAKA" ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE ARTYSTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI FOTOGRAFICZNEJ OTRZYMAŁ ZYGMUNT TRYLAŃSKI afrp ZE SZKLARSKIEJ PORĘBY, A ZA FOTOGRAFICZNĄ TWÓRCZOŚĆ ORAZ AKTYWNE WSPIERANIE DZIAŁAŃ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO "FOTOKLUBU R.P. OTRZYMAŁ WOJCIECH WESOŁOWSKI afrp Z WARSZAWY.
NA TEJ SAMEJ UROCZYSTOŚCI STATUETKI "TORUSKIEJ ŻABY" ZA FOTOGRAFICZNĄ TWÓRCZOŚĆ ORAZ ZAANGAŻOWANIE W LATACH 2007-2016 W REALIZACJĘ DZIESIĘCIU EDYCJI OGÓLNOPOLSKICH PLENEROWYCH SPOTKAŃ FOTOGRAFIKÓW OTRZYMALI: TOMASZ GRABIEC afrp Z ŁUBIANKI, DOROTA GRAUSZ afrp Z TORUNIA ORAZ ZBIGNIEW PRZYBYSZ afrp Z TORUNIA.
RÓWNIEŻ NA TEJ IMPREZIE UCZESTNICY UHONOROWALI STATUETKĄ ŻABY MARKA GRAUSZA afrp ORGANIZATORA DZIESIĘCIU EDYCJI OGÓLNOPOLSKICH PLENEROWYCH SPOTKAŃ FOTOGRAFIKÓW.
Dnia 9 września 2016 roku w trakcie otwarcia wystawy poplenerowej X Ogólnopolskich Plenerowych Spotkań Fotografików – TATRY 2016 nagrodę FLISAKA dla prezesa drukcyfrowy.pl Sławomira Krankowskiego wręczył Marek Grausz Prezes Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Nagroda została przyznana "ZA AKTYWNE WSPIERANIE DZIAŁAŃ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO FOTOKLUBU R.P. ORAZ ZAANGAŻOWANIE W LATACH 2007-2016 W REALIZACJĘ DZIESIĘCIU EDYCJI OGÓLNOPOLSKICH PLENEROWYCH SPOTKAŃ FOTOGRAFIKÓW"
NASZ REGIONALNY KOLEGA ZYGMUNT TRYLAŃSKI afrp, AFIAP, EFIAP, NA WYSTAWIE W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZOSTAŁ UHONOROWANY PRZEZ KAPITUŁĘ FOTOKLUBU R.P. ZŁOTYM MEDALEM „ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU TWÓRCZOŚCI FOTOGRAFICZNEJ”
Wyróżniony Toruńskim "Flisakiem"
Kolejna statuetka „Flisaka” trafiła tym razem do Włodzimierza Tyczyńskiego z Radomska, artysty fotografika i filmowca. Wręczenia w dniu 12.06.2017r. dokonał zarząd Regionu Kujawsko-Pomorskiego „FOTOKLUBU” R.P. w składzie: Dorota Grausz, Zbigniew Przybysz i Marek Grausz, na otwarciu XI OGÓLNOPOLSKICH PLENEROWYCH SPOTKAŃ FOTOGRAFIKÓW - KOTLINA KŁODZKA 2017 w Dusznikach Zdrój.