FOTOKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW
REGION KUJAWSKO-POMORSKI
Z SIEDZIBĄ W TORUNIU

           STRONA W PRZEBUDOWIE

Wspieramy działania WWF https://ratujtygrysy.wwf.pl/

Wojciech Balczewski afrp - Ciechocinek

Wojciech Balczewski ur w 1950r. Zainteresowanie fotografią od 13-go roku życia. Pierwsza publiczna

prezentacja prac w 1969r w witrynie byłego klubu „Iskra” w Toruniu. Od tego też roku zaczyna się moja fotografia zawodowa w czynnej służbie wojskowej w charakterze fotolaboranta.

Współuczestniczyłem w tworzeniu Włocławskiego i Bałtyckiego Towarzystwa Fotograficznego.

Uczestniczę w plenerach,wystawach zbiorowych i indywidualnych na terenie kraju. Przez wiele lat zajmowałem się fotografią zawodowo,dziś tylko dla przyjemności. Posiadam uprawnieni instruktora fotografii i filmu,mistrzowskie w zawodzie,jestem członkiem rzeczywistym Fotoklubu RP.

Moje zainteresowania to przede wszystkim fotografia czarno biała z jej różnymi technikami, guma i z konieczności cyfrowa z jej obróbką.