Od praktycznie 25 lat, 16 listopada formalnie celebrowany jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który został uzgodniony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Ten dzień, ma co roku informować, że z brakiem tolerancji co dnia spotyka się bardzo dużo osób. Prośba do wielu instytucji publicznych, naukowców oraz rządów tego rodzaju jest sygnałem do tego, żeby zajęli się rozwiązaniem tego występującego problemu. Nauczanie, ale również przygotowywanie wielu paneli dyskusyjnych ma na celu promowanie tolerancji oraz zmniejszenie się gnębienia osób dyskryminowanych, co według organizacji UNESCO jest przynoszącą efekty metodą przeciwstawiania się różnym niedobrym zachowaniom w tym zakresie.

Regularnie powstające akty agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji, były spowodowane stworzeniem tego rozwiązania. Zarejestrowano jednak, że to właśnie te mniejszości mają do czynienia z bardzo częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia. Obchodzenie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma pomóc w wyszukaniu głębszych przyczyn kiełkowania braku akceptacji, ale również mają objaśniać, jak tragiczne bywają oznaki nietolerancji dla osób szykanowanych. Żeby zrozumieć, czym tak naprawdę jest respektowanie cudzych praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz akceptacja różnic indywidualnych, potrzebne są takie działania, które bezwzględnie stają się pomocne w tym zakresie. Ma również szkolić, uczyć uznania różnorodności względem kultur, zrozumienia innych ludzi, ale też głównym celem tego typu działań jest umiejętność słuchania drugiego człowieka.

W jaki sposób celebrowano w Polsce Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Generalny apel wygłosili prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast, w którym to przeciwstawiają się fizycznej i werbalnej agresji pojawiającej się z powodu rasizmu oraz homofobii, ale i też przekazują ogromne poparcie dla tych osób. Prezydenci miast takich jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice wsparli swoim podpisem ten apel. Solidarność dnia 16 listopada będzie nagłaśniana poprzez zawieszanie tęczowych flag oraz oświetlenie budynków, jak powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W szczególności w tęczowych barwach został oświetlony most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz